Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124737070 18800

oznur.aydinistanbul.edu.tr