Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ozlem.karasoistanbul.edu.tr