Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ozkan.dasbilekistanbul.edu.tr