Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400000 10119

ozgur.cetinistanbul.edu.tr