Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 11861

ozan.atamanistanbul.edu.tr