Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

5394290364 10085

orhanozistanbul.edu.tr