İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

oralonculistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Başhekim Başhekimlik
İstanbul Tıp Fakültesi
10/08/2018 10/08/2021
Dekan Yrd. İstanbul Tıp Fakültesi 06/05/2015 15/02/2020
Fakülte Kurulu Üyesi İstanbul Tıp Fakültesi 06/05/2015 15/02/2020
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Tıp Fakültesi 06/05/2015 15/02/2020