İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

onursimsekistanbul.edu.tr