Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yurtları Müdürlüğü

oktay.duztas.66istanbul.edu.tr