Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

oguz.aktanistanbul.edu.tr