Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124400000 10467

nurselistanbul.edu.tr