Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

nuri.yavuzistanbul.edu.tr