Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 10217

nuri.civelekistanbul.edu.tr