Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 10621

nurhan.yazgiistanbul.edu.tr