İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

2124400000 11254

nurcan.ucistanbul.edu.tr