Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, PK: 34134 Vezneciler / iSTANBUL

2124555700 15071

nosanliistanbul.edu.tr