İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Maliye Araştırma Merkezi 23/02/2016 23/02/2019
Ana Bilim Dalı Bşk. Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı
Maliye Bölümü
İktisat Fakültesi
03/08/2017 03/08/2020
Dekan Yrd. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 24/10/2018 24/10/2021