İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bölüm Başkanı Ekonometri Bölümü
İktisat Fakültesi
20/03/2018 20/03/2021
Enstitü Kurulu Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 20/04/2018 20/04/2021
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 25/12/2017 25/12/2020
Merkez Müdürü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 25/12/2017 25/12/2020
Fakülte Kurulu Üyesi İktisat Fakültesi 20/03/2018 20/03/2021
Ana Bilim Dalı Bşk. Ekonometri Ana Bilim Dalı
Ekonometri Bölümü
İktisat Fakültesi
10/03/2017 10/03/2020