İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

nihan.aksuistanbul.edu.tr