Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124737070 18641

neslihan.onalistanbul.edu.tr