İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İnsan Kaynakları ve Yön.Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ek Bina II 34452 Fatih-İSTANBUL

2124400000 11625

nese.cakiistanbul.edu.tr


Verdiği Dersler