Rektörlük
İdari Teşkilat
Beyazıt Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü

naciyeistanbul.edu.tr