Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

mustafaaydin.yildirimistanbul.edu.tr