Rektörlük
Dil Merkezi

2124400000 41128

mustafa.ozturkistanbul.edu.tr