İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

mustafa.ozkayaistanbul.edu.tr