Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124530300 19881

mustafa.kibaristanbul.edu.tr