Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

mustafa.aksuistanbul.edu.tr