Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400027 10027

mustafa.akalinistanbul.edu.tr