İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İktisat Fakültesi
17/04/2018 17/04/2021
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İktisat Fakültesi
23/02/2016 23/02/2019
Rektör Yardımcısı Rektörlük 07/04/2015 07/04/2019