İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

murat.dursunistanbul.edu.tr