İşletme Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

2124737070 18349

murat.coganistanbul.edu.tr