İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ek Bina II 34452 Fatih-İSTANBUL

muhammeterturanistanbul.edu.tr