Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124400000 10937

miray.koseistanbul.edu.tr