İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

(212) 414 20 00 31748

mine.gulluogluistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Sitopatoloji Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
16/07/2020