Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

mesut.aydinistanbul.edu.tr