İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

meryem.orenistanbul.edu.tr