Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

mertcan.okemistanbul.edu.tr