İşletme Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

2124737101 19420

menekse.kaldiistanbul.edu.tr