Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124400000 10937

melis.avsaristanbul.edu.tr