Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124555700 11798

melda.taskinistanbul.edu.tr