İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

mehmet.kurtogluistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Yönetim Kurulu Üyesi Spor Birliği Müdürlüğü
İdari Teşkilat
Rektörlük
01/07/2018 30/06/2021
Birim Başkanı Spor Birliği Müdürlüğü
İdari Teşkilat
Rektörlük
01/07/2018 30/06/2021