İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

mehmet.demir.83istanbul.edu.tr