Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124400000 11165

mayyildiz70istanbul.edu.tr