Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü

2124402071 26662

mahmut.aydinistanbul.edu.tr