İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

kubrainceistanbul.edu.tr