İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

kubra.kalamanistanbul.edu.tr