Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124001723 11233

kgezginciistanbul.edu.tr