İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

kemal.nisliistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Yoğun Bakım Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
12/06/2014 13/06/2020