Rektörlük
İdari Teşkilat
Spor Birliği Müdürlüğü

2124400000 26136

kadir.sayaristanbul.edu.tr