Rektörlük
İdari Teşkilat
Genel Sekreterlik

2124400000 10753

kadir.kilincistanbul.edu.tr